Elbiku, Lääne-Nigula vald » +372 525 6699 roosta@roosta.ee » Broneeri »

Püsikliendiprogrammi tingimused

Roosta Puhkeküla püsikliendiprogrammi tingimused alates 01.03.2011.

1. ÜLDIST
1.1. Roosta Puhkeküla kliendikaardi omamisega premeerib AS Swedest Motel Group oma püsikliente. Roosta Puhkeküla püsikliendiprogramm ei laiene ettevõtetele, ühendustele ja organisatsioonidele.
1.2. Roosta Puhkeküla püsikliendiprogrammi eest vastutab: AS Swedest Motel Group, Elbiku, Noarootsi vald 91202 Läänemaa, Eesti, registrikood: 10056444
Kontaktandmed: Telefon +372 472 5190, GSM +372 525 6699, e-mail: roosta@roosta.ee

2. LIIKMELISUS JA LIIKMEKAART
2.1. Püsikliendiprogrammi kaardiomanikuks saamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning omama alalist elukohta.
2.2. Roosta Puhkeküla püsikliendi soodustused laienevad lisaks püsikliendile vaid tema pereliikmetele. Pereliikmete all mõeldakse samas majapidamises/leibkonnas ja samal aadressil elavaid isikuid.
2.3. Roosta Puhkekülal on õigus muuta püsikliendiprogrammi süsteemi ning ettenähtud soodustusi.
2.4. Kliendil võib olla ainult üks Roosta Puhkeküla püsikliendinumber.
2.5. Püsikliendiprogrammiga liitumine maksab 25 €
2.6. Püsikliendiprogrammiga saab liituda Roosta Puhkekülas ja Internetis täites liitumisavalduse.
2.7. Roosta Puhkeküla püsikliendi staatuse taotlemisega kinnitab klient, et on nõus püsikliendiprogrammi reeglitega.
2.8. Et klient saaks kasutada vastavat teenust ja Roosta Puhkeküla saaks täita oma kohustusi kliendi ees, annab klient, kes on liitunud püsikliendiprogrammiga, loa edastada talle informatsiooni püsikliendiprogrammi kohta kas e-posti aadressile, elukoha aadressile või mobiiltelefonile.
2.9. Isikuandmete esitamisel püsikliendi programmiga annab klient liitumise avaldusel Roosta Puhkekülale loa oma isikuandmete töötlemiseks ning kasutatud teenuste ja ostude informatsiooni kogumiseks programmi tarbeks.
2.10. Roosta Puhkeküla püsikliendiprogrammi liikmelisus algab pärast kliendi andmete registreerimist andmebaasis ja kaardi eest tasumist.
2.11. Registreeringu kinnituseks saadab Roosta Puhkeküla nelja nädala jooksul pärast registreerimist kliendile kliendinumbriga nimelise kliendikaardi. Klient peab kliendikaardi selle kättesaamisel allkirjastama; kaardiomaniku poolt allkirjastamata Roosta Puhkeküla kliendikaart on kehtetu. Vajadusel peab klient suutma tõendada oma isikut.
2.12. Roosta Puhkeküla püsikliendikaardi kadumisest tuleb viivitamatult teatada Roosta Puhkeküla klienditeenindusele. Roosta Puhkeküla ei kompenseeri kliendile kliendikaardi kadumisega seonduvaid võimalikke kahjusid. Püsikliendile saadetakse uus kliendikaart umbes 4 nädala jooksul pärast kaardi kadumise teate saamist.
2.13. Roosta Puhkeküla püsikliendikaardi või -numbri andmine teiste isikute kasutusse on keelatud.
2.14. Roosta Puhkekülal on õigus ilma mistahes vastutust kandmata lõpetada püsikliendi liikmestaatus programmi tahtliku kuritarvitamise ja/või muu heade tavade vastase käitumise tõttu. Kuritarvitamiseks loetakse mistahes käesoleva juhendi tingimuste rikkumist, dokumentide võltsimist, muutmist, Roosta Puhkeküla kliendikaardi andmist teise isiku kasutusse jm ebakohast käitumist.
2.15. Kliendisuhte võib igal ajal lõpetada, saates kirjaliku teate Roosta Puhkeküla klienditeenindusele. Pärast teate kättesaamist tühistab Roosta Puhkeküla vastava püsikliendi konto ja kustutab liikmelisuse andmed registrist.
2.16. Roosta Puhkeküla kliendikaarti ei saa kasutada makse- ega krediitkaardina.
2.17. Kaardi omanik on kohustatud teatama nime või aadressi muutumisest Roosta Puhkeküla klienditeenindusse. Samuti peab liige hoidma ennast kursis programmi reeglite ja soodustuste muudatustega.
2.18. Muutustest teavitatakse liikmeid Roosta Puhkeküla veebilehe ning muude püsikliendiprogrammiga seotud materjalide kaudu.
2.19. Roosta Puhkeküla säilitab õiguse tühistada ebaõigete kontaktandmetega püsikliendinumber, kui klient ei ole 12 kuu jooksul teatanud oma uusi kontaktandmeid.

3. SOODUSTUSED
3.1. Roosta Puhkeküla kliendikaart annab järgmisi soodustusi:

– 20 % soodustust majutusteenustelt;
– 15 % soodustust bowlingult;
– 10 % soodustust baaris ja restoranis;
– 10 % soodustust saunakompleksi ja peresauna rendilt;
– 10 % soodustust seikluspargi piletilt.
3.2. Soodustus erineb vastavalt teenustele, mida püsikliendi ja tema pereliikmed tarbivad. Majutuse soodustus kehtib vaid sellele puhkemajale, kus ööbib kliendikaardi omanik.
3.3. Püsikliendi sünnipäevakuul teavitatakse klienti just talle osaks saavatest soodustustest.
3.4. Topeltsoodustust Roosta Puhkeküla kliendikaart ei anna (st eripakkumiste puhul kliendikaardi soodustus ei kehti).