Elbiku, Lääne-Nigula vald » +372 525 6699 roosta@roosta.ee » Broneeri »

Lääne-Nigula Vallavalitsuse toetused

JUURDEPÄÄSUTEEDE KORRASTAMISE JA RUUMIDE KOHANDAMISE TOETUS VÕRGUETTEVÕTJA TARISTUGA LIITUMISE TOETUS (2020 aastal)

Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus toetamaks avalikult teelt ettevõtja äri-või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või ettevõtja käsutuses olevate ruumide korrastamist. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50% (loe lisaks SIIT)

Projekti eesmärk on hoida loodust ja väärtustada olemasolevat keskkonda läbi reovee puhastamise tehniliste lahenduste uuendamise. Roosta puhkeküla eesmärk on tegutseda Eesti ühe kaunima ranna kaldal nii, et puhkemajandus ja loodushoid käiksid käsikäes. Parim viis selleks on puhkeküla reoveepuhasti tehnilise olukorra aastaringse stabiilsuse tagamine koos parendustega.

Uue reoveepuhasti lahenduse soetamisele aitas kaasa Lääne-Nigula vallavalitsus.