Elbiku, Lääne-Nigula vald » +372 525 6699 roosta@roosta.ee » Broneeri »

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Swedest Motel Group AS on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine.
Isikuandmed on andmed, mida Swedest Motel Group AS kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal.
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• Broneerimise sooritamisel meie kodulehelt isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Swedest Motel Group AS võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

Teiste andmete kogumine.
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine.
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Swedest Motel Group AS’i kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest teenustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast eemaldada või muuta aadressil roosta@roosta.ee .
Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Swedest Motel Group AS ei edasta kliendi andmeid kolmandatele osapooltele, va kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadlusandlusest.

Isikuandmete kaitse.
Swedest Motel Group AS rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus.
Kõiki Swedest Motel Group AS kodulehe külastamise ja broneeringute sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused.
Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ning vastava info avaldame www.roosta.ee kodulehel.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil roosta@roosta.ee