Elbiku, Lääne-Nigula vald » +372 525 6699 roosta@roosta.ee » Broneeri »

Kodukord

 • Roosta Puhkeküla majutuskliendid on kõik, kellel on sissekirjutus puhkekülla.
 • Puhkemajadesse sisseregistreerimine algab alates kl 16.00 (september-mai alates kl 15.00), välja registreerida palume hiljemalt 12.00. Broneeritud maju hoiame teile kuni 21.00.
 • Roosta Puhkekülla sisseregistreerimine toimub ainult isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Roosta Puhkeküla garanteerib isikuandmete konfidentsiaalsuse.
 • Puhkekülla ei majutata isikuid, kes võivad kahjustada puhkeküla mainet; kes on kahjustanud puhkeküla vara; kes on politseis tagaotsitavad; kes on tugevas alkoholi- või narkootilises joobes; kes on toime pannud ebaseadusliku teo teises hotellis.
 • Öörahu Roosta Puhkekülas on kella 22–06 (1. juuni kuni 31. august 00-06; kogu küla broneeringu korral kehtib broneeringu teinud grupi päevakord, k.a. öörahu), puhkepäevale eelneval ööl kella 00–07.  Sel ajal on puhkemajades ja külas keelatud teha lärmi, mis segab lähedal asuvate majade elanike rahu. Külalised peavad olema öörahu ajaks puhkemajadest lahkunud. Öörahu ajal peetakse kõiki puhkemajades viibivaid inimesi ööbijateks. Kui öörahu ajal viibivad puhkemajas isikud, kes ei ole ööbijana registreeritud, on Roosta Puhkekülal õigus esitada arve iga puhkekülla registreerimata inimese kohta 40 €.
 • Roosta Puhkeküla teenuste eest mittetasumisel või arve tasumisest keeldumise korral lahendatakse tekkinud probleemid Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras. Kohapeal tasumata jäänud arvete eest on Roosta Puhkekülal õigus esitada kliendile arve tagantjärgi.
 • Roosta Puhkeküla ei vastuta külastaja poolt maha unustatud/kaotatud asjade eest.
 • Kliendil ei ole õigust Roosta Puhkekülale kuuluvaid seadmeid ja inventari puhkemajast välja viia. Seadmete ja inventari purunemise või kahjustamise korral tasub klient Roosta Puhkekülale seadmete ja inventari remondikulu ja/või soetamismaksumuse 100% ulatuses vastavalt kinnitatud hinnakirjale.
 • Roosta Puhkekülas filmimine, pildistamine, intervjueerimine materjali avaliku kasutamise eesmärgil tuleb eelnevalt kooskõlastada Puhkeküla juhtkonnaga.
 • Lemmikloomad on lubatud lisatasu eest.
 • Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades.
 • Oma söögi/joogi/alkoholi tarbimine on Roosta Puhkeküla peamajas, saunades, terrassil ja välilaval keelatud.

 

Tähelepanu! Kui grupid alates 10 inimest (või üle 5 maja) tühistab kinnitatud tellimuse, kehtivad järgmised leppetrahvid (protsentides konkreetse tellimuse kogu maksumusest):

 • 28–21 päeva enne majutuselt 50%, toitlustus ja lisateenused 25%;
 • 21–14 päeva enne majutuselt 75%, toitlustus ja lisateenused 35%;
 • kuni 14 päeva majutuselt 100%, toitlustus ja lisateenused 50%.