24.05 Ennu Ratas tuleb taas! ÖÖ täis hoogsaid tantsurütme! Liigub peobuss! Loe lähemalt siit.

Roosta Puhkeküla toetajad

Meie projektid ja toetused

Lääne-Nigula vallavalitsuse toetused

Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus võrguettevõtja taristuga liitumise toetus (2020).

Juurdepääsuteede korrastamise ja ruumide kohandamise toetus toetamaks avalikult teelt ettevõtja äri-või tootmishooneni kulgevate juurdepääsuteede korrastamist või ettevõtja käsutuses olevate ruumide korrastamist. Toetuse suurus kuni 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Omafinantseering vähemalt 50% (loe lisaks SIIT)

Projekti eesmärk on hoida loodust ja väärtustada olemasolevat keskkonda läbi reovee puhastamise tehniliste lahenduste uuendamise. Roosta puhkeküla eesmärk on tegutseda Eesti ühe kaunima ranna kaldal nii, et puhkemajandus ja loodushoid käiksid käsikäes. Parim viis selleks on puhkeküla reoveepuhasti tehnilise olukorra aastaringse stabiilsuse tagamine koos parendustega.

Uue reoveepuhasti lahenduse soetamisele aitas kaasa Lääne-Nigula vallavalitsus.

KKLM Leader projektid

Piirkonna ettevõtluse sh piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine.
Roosta Puhkeküla energiasäästlikum küttesüsteem II (2023)

Projekti eesmärk on välja vahetada vanad elektrilised kütteseadmed kaasaegse õhk-vesisüsteemi vastu. Tegemist on 2017. aastal valminud kütteprojekti III osaga, kus põrandküttemagistraaltorud demonteeritakse olemasolevast kütteallikast ja ühendatakse uue õhk-vesi soojuspumba süsteemiga. Plaan on välja ehitada 0, 1. ja 2. korruse radiaatorküttesüsteem.

Roosta Puhkeküla energiasäästlikum küttesüsteem (2022)

Projektiga seotud tegevused muudavad puhkeküla energiasäästlikumaks. Uuendatud saab kolme konverentsisaali küte ja säästlikumaks muudetakse puhkeküla peamaja tarbevee soojendus.
Projekti raames soetatakse ja paigaldatakse õhk-vesi küttesüsteem koos tarbevee boileritega. Projekti käigus efektiivsemaks muudetud küttesüsteem hoiab otseselt kokku ettevõtte rahalisi vahendeid. Tänu kokkuhoitud energiale ja rahale, saab ettevõte kasutada ressursse muudeks vajaminevateks arendustöödeks: personali täiendkoolitamine, puhkemajade renoveerimine, rohkem paremaid turunduskampaaniaid ja palju muud. Kõik eelmainitu kiirendab arendustegevusi ja võimaldab ettevõttel olla konkurentsis.

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.
Kaasaegse internetiga konverentsikeskus Roosta Puhkekülla (2017 – 2019)

Projektil on seos kohaliku valla, Läänemaa ja maakonna turismiarengukavaga. Projekti eesmärk on elavdada ettevõtlust, mis toob piirkonda rohkem külastajaid ja annab seeläbi tööd kohalikele inimestele.

Projektiga arendatakse Roosta konverentsikeskus vastavaks tänapäevastele infotehnoloogilistele nõuetele, tänu millele suudab ettevõte kasvatada konverentsikliendi osakaalu ja olla konkurentsivõimeline teiste maakondade ning Tallinna konverentsikeskustega.

Tänu kaasaegsele Internetiühendusele on võimalik kasvatada osalejate rahulolu, mis omakorda tekitab suust-suhu informatsiooni ja Eesti konverentsituru võtmeisikud suunavad äriklienti julgemalt Roosta konverentsikeskusesse üritusi korraldama.

Projekti ellurakendudes areneb kohalik inimkapital. Loode-Eesti üks suurimaid tööandjaid saab oma tegevust laiendades muuta piirkonda jätkusuutlikumaks.  AS Swedest Motel Group oli 2016 Läänemaa aasta tööandja. Selline tunnustus saab osaks ettevõttele, kes suudab tööd tagada aastaringselt. Talvisel madalhooajal on ettevõtte tegevuses hoidmine võimalik tänu üle-eestilise tähtsusega seminaridele, konverentsidele ja koolitustele. Projekti käivitudes ja Puhkeküla Internetiteenuse kaasajastamises näeme võimalust pakkuda rohkem töökohti aastaringselt. Uute töökohtade loomine madalhooajaks aitab kaasa nii kohalikule arengule kui ka kogu Läänemaa jätkusuutlikkusele.

Rannarootsi toidukultuuri pärand sõltumata hooajast

Projekti „Rannarootsi toidukultuuri pärand sõltumata hooajast“ eesmärk on arendada Roosta Puhkeküla toitlustus kohalikul toorainel põhinevaks. Tegemist on piirkonna päritolu loodusliku ressursi kasutamisega piirkonna ettevõtluse ja piirkonna eripära ning kultuuripärandi rõhutamisel. Leader abiga arendati toitlustuse tehnilist inventari kaasaegseks ja säästvaks. Ostetud külmutusseadmed (kiirkülmuti, sügavkülmkamber ja serveerimislauad) võimaldavad piirkonna korilastelt ja aiapidajatelt koguda kvaliteetset toorainet ning serveerimislauad serveerida seda aastaringselt toote parimas valmidusastmes.

Ettevõtluse arendamine, seal hulgas kohalikul eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine 2019.
Kaasaegse tehnikaga konverentsi- ja meelelahutuskeskus. (1.08.2019 - 31.07.2021)

Projekti ’’Kaasaegse tehnikaga konverentsi -ja meelelahutuskeskus’’ eesmärk on püsida konkurentsis, pakkudes kaasaegset tehnilist lahendust konverentsi- ja meelelahutusteenuse pakkumisel.
AS Swedest Motel Group oli 2016 Läänemaa aasta tööandja. Selline tunnustus saab osaks ettevõttele, kes suudab tööd tagada aastaringselt. Talvisel madalhooajal on ettevõtte tegevuses hoidmine võimalik tänu üle Eestilise tähtsusega seminaridele, konverentsidele ja koolitustele. Projekti elluviimisega soovime garanteerida Roosta Puhkeküla aastaringset toimimist ja olemasolevate töökohtade säilitamist. Et tagada tänasele kliendile konkurentsivõimelist konverentsi korraldamist, on hädavajalik uuendada olemasolev tehnika tänapäevastele nõudmistele. Uue tehnika all peetakse silmas kaasaegset helitehnikat (kõlarid, aktiivkõlarid mille saab suurema seltskonna jaoks õue viia ning mikserpult), esitlustehnikat (dataprojektor- ja ekraan, konverentsitelerid, esitlusarvuti, mikrofonid) ja saali valgustust. Uus tehnika hoiab olemasoleva kliendi huvi ning toob lisaks nõudlikumaid kliente nii Eestist kui ka välisriikidest.
Projekti käivitudes ja tehnika kaasajastamises näeme võimalust püsida üle Eestilises konkurentsis ning hoida aastaringselt olemasolevat personali. Vanade klientide hoidmine ning uute tulek aitab kaasa nii kohalikule arengule kui ka kogu Läänemaa jätkusuutlikkusele.